inchargiar belasten (fig. auferlegen), beauftragen.