inibitur [m] Hemmer (Hemmstoff) [m] • (med.) [m] Inhibitor (med.) [m].