intercolonna (info.) [f] Bundsteg ((info.)quadret) [m].