lastra [f] Blech (Backblech) [n], Backblech [n], Kuchenblech [n], Ofenblech (Kuchenblech) [n] • (info.) [f] Bereich (info.) [m].