naìv verblendet (fig. naiv), blindgläubig (naiv), naiv, treuherzig (naiv), unbefangen (harmlos), weltfremd, einfältig, leichtgläubig, kindlich (arglos), bieder (naiv), blauäugig (fig.), handgestrickt (fig. naiv).