perditga d'accusaziun (giur.) [f] belastender Zeuge, belastende Zeugin (giur. Belastungszeuge) [m,f], Belastungszeuge (-gin) (giur.) [m(f)].