talgia-paun [f] Brotschnitte [f], Brotscheibe [f].