tegnairchasa (pl. ils tegnairchasas) [m] Haushalt (private Haushaltung) [m].