traversada da las Alps [f] Alpenquerung [f], Alpenüberquerung [f].