Absicht (resultats 1 fin 15 da 19)
german romansh
Absicht [f]
intenziun [f]
Absicht [f]
intent [m]
Absicht (Ziel) [f]
mira [f]
Absicht (Ziel) [f]
finamira [f]
mit Absicht
aposta
mit Absicht
intenziunadamain
mit Absicht
aposta
mit Absicht
cun intenziun
die Absicht haben
avair l'intenziun (da far insatge)
in der Absicht bestärkt sein
esser confermà en l'intenziun (da far insatge)
Absichtserklärung [f]
decleraziun d'intenziun [f]
absichtlich
intenziunà
absichtlich
cun intenziun
absichtlich
aposta
absichtlich
bel ed aposta