Aushebung (resultats 1 fin 6 da 6)
german romansh
Aushebung (sviz. mil.) [f]
recrutaziun [f]
Aushebung (milit. Tauglichkeitsuntersuchung) [f]
mustra [f]
Aushebungsbehörde [f]
autoritad da recrutaziun [f]
Aushebungsbezirk [m]
district da recrutaziun [m]
Aushebungskreis [m]
circumdari da recrutaziun [m]
Aushebungszone [f]
zona da recrutaziun [f]