Bestattungsort (resultats 1 fin 1 da 1)
german romansh
Bestattungsort [m]
lieu da sepultura [m]