Betlehem (resultats 1 fin 2 da 2)
german romansh
Betlehem
Betlehem
leitender Stern [m]
staila da Betlehem [f]