definiziun (resultats 1 fin 15 da 17)
german romansh
Begriffsbildung [f]
definiziun [f]
Beschreibung (Bestimmung) [f]
definiziun [f]
Bestimmung (Definition) [f]
definiziun [f]
Definition [f]
definiziun [f]
Legalbegriff [m]
definiziun legala [f]
High Definition (HD) [f]
auta definiziun [f]
Begriffsbestimmung [f]
definiziun (dal term) [f]
Bildauflösung [f]
definiziun da monitur [f]
Dienstbeschrieb [m]
definiziun da servetsch [f]
Flächendefinition [f]
definiziun da la surfatscha [f]
Standortbestimmung [f]
definiziun da l'atgna posiziun [f]
Definitionsstadium [n]
stadi da definiziun [m]
HD High Definition
HD auta definiziun
in HD High Definition-Qualität
en qualitad d'auta definiziun
Grenzpunktdefinition [f]
definiziun dals puncts da cunfin [f]