remuneraziun (resultats 1 fin 15 da 21)
german romansh
Belohnung [f]
remuneraziun [f]
Bezahlung [f]
remuneraziun [f]
Entgelt [n]
remuneraziun [f]
Entgeltung [f]
remuneraziun [f]
Entlöhnung [f]
remuneraziun [f]
Honorierung (Bezahlung) [f]
remuneraziun [f]
Lohn [m]
remuneraziun [f]
Löhnung [f]
remuneraziun [f]
Vergeltung [f]
remuneraziun [f]
Ehrenlohn [m]
remuneraziun d'onur [f]
Pauschalentlöhung [f]
remuneraziun pauschala [f]
unbelohnt
senza remuneraziun
Geldbelohnung [f]
remuneraziun en daners [f]
Naturalentlohnung [f]
remuneraziun en natiralias [f]
Prämienentlöhnung [f]
remuneraziun cun premias [f]